Ảnh Họ tên Chứng chỉ / Bằng cấp Kinh nghiệm Lịch làm việc
Nguyễn Trí Toạ Bác sĩ T2, T3, T5, T7, CN
Vũ Đào Minh Thông Bác sĩ T2, T3, T4, T5, T6
Vi Thị Huyền Trang Bác sĩ T2, T3, T4, T5, T6
Hà Hải Bằng Bác sĩ chuyên khoa II Hiện đang là phó giám đốc Bệnh viện T2, T3, T4, T5, T6
Trần Thị Hạnh Bác sĩ chuyên khoa II Hiện đang là phó trưởng khoa Sản của bệnh viện T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN
Nguyễn Thị Yến Bác sĩ chuyên khoa I hiện đang là trưởng khoa Sản của bệnh viện T2, T3, T4, T5, T6
Đỗ Minh Thịnh Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Hiện đang là Giám đốc Bệnh viện T2, T3, T4, T5, T6