Phòng Vật tư thiết bị y tế

admin gửi vào T7, 2014-10-11 10:51

 

1.      Lịch sử hình thành và phát triển

-  Được tách ra từ khoa Dược Bệnh viện A Thái Nguyên từ 01 tháng 7 năm 2003. Nhân lực ban đầu của phòng Vật tư thiết bị y tế chỉ có 3 cán bộ. Trưởng phòng là Bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, trình độ: chuyên khoa cấp 1.Từ 2003 – 2012, Trưởng phòng là Bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng phòng: Bác sỹ Bùi Văn Thanh (Từ 02/2008 – 02/2013). Từ 02/2013 đến nay,Trưởng phòng: Bác sỹ Bùi Văn Thanh.

2.      Tình hình hiện nay

Nhân sự

- Hiện nay phòng có 06 cán bộ; trong đó có 01 bác sỹ CK1, 01 kỹ thuật viên cao đẳng, 01 kỹ thuật viên trung học, 02 dược sỹ trung học, 01 dược tá (thủ kho).

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện.

Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

 Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

-  Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

 Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

3.  Kết quả đạt được

 - Trong những năm vừa qua, phòng VTTBYT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định cũng như các nhiệm vụ khác mà BGĐ Bệnh viện giao. Đặc biệt, phòng đã chủ động triển khai các công việc không nằm trong nhiệm vụ bắt buộc như thực hiện kiểm tra, kiểm định chất lượng thiết bị y tế, quản lý tập trung thiết bị với mục đích đảm bảo cho các thiết bị của Bệnh viện hoạt động đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt và đồng thời hỗ trợ cho các cơ sở y tế tuyến dưới trong lĩnh vực này.

- Dù điều kiện trình độ của cán bộ, nhân viên phòng không đồng đều nhưng phòng VTTBYT đã cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.