BAN GIÁM ĐỐC

admin gửi vào T4, 2013-02-20 11:04

 

1.  Giám đốc

 

Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ chuyên khoa II: Đỗ Minh Thịnh

Số điện thoại di động: 0913557319

Số điện thoại cơ quan: 0208 3846 685

Email:

 

2.  Phó giám đốc

 

Bác sỹ chuyên khoa II: Hà Hải Bằng

Số điện thoại di động: 0912549213

Số điện thoại cơ quan: 0208 3846 066

Email: bangvba@gmail.com

 

3.  Phó giám đốc

 

Bác sỹ chuyên khoa I: Hoàng Thị Vân

Số điện thoại di động: 0915567556

Số điện thoại cơ quan: 0208 3846 319

Email: vanviena@gmail.com

 

4.  Phó giám đốc

 

Bác sỹ chuyên khoa II: Nguyễn Thanh Tùng

Số điện thoại di động: 0912373899

Số điện thoại cơ quan: 0208 3846 521

Email: tungvienatn@gmail.com

 

 

Các tin khác