• Phòng Đào tạo & Chỉ đạo tuyến

  Phòng Đào tạo & Chỉ đạo tuyến

 • Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

        Trước đây, khi nói đến “Cải tiến chất lượng”, “thực hành 5S” là mình cảm thấy rất bối rối và lo lắng. Bối rối vì không biết bắt đầu từ đâu? Lo lắng vì không biết mình làm có tốt không? Mọi người có ủng hộ không? Lãnh đạo bệnh...

 • Phòng Công tác xã hội

        Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh...

 • Phòng điều dưỡng

   1. Lịch sử hình thành phát triểnPhòng Điều dưỡng Bệnh viện A  Thái Nguyên được thành lập do nhu cầu chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện. Sau nhiều năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đến nay...

 • Phòng Vật tư thiết bị y tế

   1.      Lịch sử hình thành và phát triển-  Được tách ra từ khoa Dược Bệnh viện A Thái Nguyên từ 01 tháng 7 năm 2003. Nhân lực ban đầu của phòng Vật tư thiết bị y tế chỉ có 3 cán bộ. Trưởng phòng là Bác sĩ Nguyễn...

 • Phòng tài chính kế toán

  THÔNG TIN PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 1.     Lịch sử hình thành và phát triểnPhòng tài chính kế toán ra đời cùng với sự thành lập của bệnh viện nhàm đảm bảo các hoạt động tài chính của Bệnh viện. Những ngày đầu thành lập, nhân...

 • Phòng kế hoạch tổng hợp

   1. Lịch sử hình thành phát triểnPhòng Kế hoạch Tổng hợp được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện, với tên gọi là Phòng Y vụ.Phòng Y vụ được thành lập để giúp Ban giám đốc giải quyết các công việc  về nghiệp vụ chuyên môn , quản...

 • Phòng tổ chức hành chính

   Phòng Tổ chức - Hành chính được sáp nhập từ phòng Tổ chức cán bộ và phòng Hành chính quản trị từ 01-01-2010. Phòng hiện có 17 cán bộ, nhân viên.Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám...

Đăng kí nhận Phòng ban chức năng