Công đoàn Bệnh viện A Thái Nguyên

Công đoàn Bệnh viện A Thái Nguyên

  • admin
  • 01/01/2016

Với nhiệm vụ chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, những năm qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện A Thái Nguyên đã tích cực vận động đoàn viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe… [...]

Đọc tiếp