Ban giám đốc


BSCK II: Hà Hải Bằng
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện
SĐT: 0912.549.213
Gmail: bangbva@gmail.com


BSCK II: Nguyễn Thanh Tùng    
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh viện
SĐT: 0912.373.899
Gmail: tungvienatn@gmail.com

BSCK II: Trương Mạnh Hà
Phó Giám đốc Bệnh viện
SĐT: 0983.349.178
 
Email: habsva@gmail.comBSCK II: Nguyễn Đức Trường
Phó Giám đốc Bệnh viện
SĐT: 0888.868.822
Email: 
drtruongbvatn3@gmail.com

 
 

Share: