Khoa Giải phẫu bệnh

Khoa Giải phẫu bệnh của Bệnh viện A hiện có 5 cán bộ, trong đó có 1 thạc sĩ chuyên ngành giải phẫu bệnh. Với chức năng, nhiệm vụ chính: Xét nghiệm tế bào học; xét nghiệm mô bệnh học; tiếp nhận, bảo quản, mổ, khám nghiệm tử thi; xét nghiệm và làm tiêu bản chẩn đoán vi thể các ca tử thiết, pháp y... 

Về chuyên môn khoa đã thực hiện được các kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trực tiếp hoặc dưới hướng dẫn của siêu âm, X-Quang; nhuộm soi tế bào; xét nghiệm mô bệnh học. 

Trong thời gian tới, khoa Giải phẫu bệnh tiếp tục triển khai thực hiện xét nghiệm mô bệnh học một cách thường quy. Trong đó tập trung vào giải phẫu bệnh mô bệnh học trước phẫu thuật (xét nghiệm này thường làm trước khi quyết định phác đồ điều trị nên gọi là sinh thiết trước phẫu thuật); giải phẫu bệnh mô bệnh học sau phẫu thuật (các bệnh phẩm sau phẫu thuật được làm xét nghiệm mô bệnh học để đưa ra chẩn đoán cuối cùng của căn bệnh)…