TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 733/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin (08/9/2003 - 08/9/2023) 16/05/2023
2 720/QĐ-BTP Quyết định tặng "Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp" cho 05 tập thể, 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa 15/05/2023
3 32/TB-BTP Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 11/05/2023
4 704/QĐ-TCT Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật 09/05/2023
5 29/TB-BTP Kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ Tư pháp ngày 21/4/2023. 28/04/2023
6 120/BC-BTP Kết quả thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2023 27/04/2023
7 25/TB-BTP Kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023. 26/04/2023
8 62/TĐKT Công bố và lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 20/04/2023
9 522/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nh 07/04/2023
10 516/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác bồi thường nhà nước năm 2023 06/04/2023
11 510/QĐ-HĐ Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Bộ Tư pháp lần thứ 16 năm 2023 05/04/2023
12 497/QĐ-BTP Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2023 của Bộ Tư pháp 04/04/2023
13 506/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 04/04/2023
14 290/VP-TT Báo cáo công tác báo chí, xuất bản Quý I/2023 28/03/2023
15 34/BCTĐ-BTP Báo cáo thẩm định dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) 28/03/2023
16 468/QĐ-BTP Phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 28/03/2023
17 435/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 tại Bộ Tư pháp năm 2023 23/03/2023
18 426/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 22/03/2023
19 430/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn năm 2018 - 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ 22/03/2023
20 425/QĐ-BTP Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023 21/03/2023
21 403/QĐ-BTP Ban hành Danh mục phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án trình các cấp có thẩm quyền trong năm 2023 20/03/2023
22 354/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 của Bộ Tư pháp 20/03/2023
23 15/TB-BTP Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. 17/03/2023
24 191/TCCB-ĐTBD Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 17/03/2023
25 14/TB-BTP Kết luận của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. 17/03/2023
4376 bản ghi được tìm thấy