Liên hệ

Thông tin liên hệ Bệnh viện A Thái Nguyên

Điện thoại

0280.3846112

Địa chỉ

Đường Quang Trung, P Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

Email

bvathainguyen@gmail.com

Thông tin hoặc ý kiến góp ý