TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 278/QĐ-SYT Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Ban thư ký của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở Bệnh viện A 06/06/2023
2 1601/KH-SYT Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú 18/03/2022
3 1/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế Thái Nguyên 04/01/2022
4 h Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 01/01/2022
5 985/QĐ-SYT QĐ điều chỉnh CCHN dược 27/12/2021
6 155/SYT-NVD Sao y QĐ 935/QĐ-SYT ngày 23/12/2021 của Sở Y tế Bến Tre Vv Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 27/12/2021
7 6154/SYT-NVD Thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước rửa phụ khoa Daina 120ml 24/12/2021
8 978/QĐ-SYT Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Y tế Thái Nguyên (TB5368) 24/12/2021
9 6148/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Thanh Nga) 24/12/2021
10 6131/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Huyền Trang) 24/12/2021
11 6130/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Bảo Ngọc 2) 24/12/2021
12 6129/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Quầy thuốc Trần Thúy Nga) 24/12/2021
13 6123/SYT-QLHNYD Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc Phương Nhung) 24/12/2021
14 6122/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ 24/12/2021
15 964/QĐ-SYT QĐ cấp CCHN dược 23/12/2021
16 6101/SYT-NVY V/v khảo sát nhu cầu Chỉ đạo tuyến, thực hiện Đề án 1816, Đề án khám chữa bệnh từ xa năm 2022 23/12/2021
17 961/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 21/12/2021
18 6036/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5669/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn nâng cao năng lực chăm sóc mắt tại cơ sở y tế tuyến huyện 21/12/2021
19 960/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng“Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 21/12/2021
20 958/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP 21/12/2021
21 956/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược và Giấy chứng nhận đạt GPP 20/12/2021
22 948/QĐ-SYT V/v công khai dự toán chi NSNN năm 2021 (TB_5270) 17/12/2021
23 5952/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Phòng tiêm chủng DR.ECO Phú Bình 17/12/2021
24 5955/TB-SYT Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nha thuoc Truong Dinh) 17/12/2021
25 5956/TB-SYT Khắc phục tồn tại Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Nha thuoc Huyen Trang 2) 17/12/2021
854 bản ghi được tìm thấy