Khoa huyết học truyền máu

Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện A được giao trách nhiệm làm tất cả các xét nghiệm về tế bào máu, đông máu, miễn dịch, truyền máu và các xét nghiệm chuyên khoa sâu nhằm đáp ứng được những yêu cầu về chẩn đoán, theo dõi điều trị và tiên lượng bệnh của các khoa lâm sàng.  

Cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như: máy đông máu tự động, máy đếm tế bào máu tự động, máy đo tốc độ máu lắng tự động…, khoa đã và đang triển khai các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu giúp chẩn đoán các bệnh về máu, hệ thống tạo máu và giúp theo dõi điều trị và tiên lượng bệnh. Ví dụ như: Chọc hút tủy làm tủy đồ; xét nghiệm tế bào học tủy xương; huyết đồ bằng máy đếm tự động; tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy tự động; xét nghiệm đông máu bằng máy tự động; máu lắng bằng máy tự động.

Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên trong khoa làm việc năng nổ nhiệt tình, cố gắng học hỏi để nâng cao tay nghề thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, qui chế chuyên môn; cùng với sự kết hợp giữa các khoa Phòng, có sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo Bệnh viện, toàn bộ nhân viên khoa Huyết học - Truyền máu đang tích cực thực hiện phong trào thi đua góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng vững mạnh toàn diện về mọi mặt, xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân.