KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. Địa chỉ chính: Tầng 1 - Nhà B5.
2. Điện thoại: 0825 284 222 ; Email: ksnkbvatn@gmail.com   

3. Tổ chức nhân sự

     Tổng số 27 cán bộ nhân viên, trong đó:

- Biên chế: 09

- Hợp đồng: 18

Trình độ chuyên môn

- Điều dưỡng chuyên khoa 1: 01

- Thạc sĩ công nghệ sinh học: 01

- Bác sĩ YHDP: 01

- Điều dưỡng đại học: 01

- Điều dưỡng cao đẳng: 03

- Cử nhân xét nghiệm: 01

- Nhân viên khác: 18

Các Tổ công tác

1.Tổ Hành chính - giám sát

2.Tổ Khử khuẩn tiệt khuẩn

3.Tổ Đồ vải

4.Tổ Sản xuất bông gạc

5.Tổ Quản lý chất thải y tế - Vệ sinh môi trường

4. Ban lãnh đạo hiện nay

ĐDCK1:  Nguyễn Thị Tuyết
Trưởng khoa

             

CNĐD: Nông Thị Hồng Chi
  Kỹ thuật viên trưởng

Tập thể  khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện A Thái Nguyên

5. Giới thiệu về đơn vị

5.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện A Thái Nguyên (tiền thân là khoa Chống nhiễm khuẩn) được thành lập từ năm 1999, với các chức năng nhiệm vụ chính bao gồm: Giám sát vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế, xử lý dụng cụ, giặt là hấp sấy và cung cấp dụng cụ khử khuẩn, tiệt khuẩn, đồ vải cho toàn bệnh viện.

Năm 2009, khoa được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

Khoa có đội ngũ chuyên môn đảm bảo năng lực về thực hành, đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

Sau một chặng đường hình thành và phát triển, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời công tác KSNK bệnh viện đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.

5.2. Chức năng, nhiệm vụ: 

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ hàng năm để trình Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt phù hợp với tính chất quy mô bệnh viện. 

Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

Giám sát và xử trí kịp thời các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện, phối hợp quản lý tai nạn rủi do nghề nghiệp.

Giám sát tuân thủ thực hành KSNK (Vệ sinh tay, xử lý dụng cụ, xử lý đồ vải, quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...) dựa trên các bảng kiểm đã xây dựng.

Cung cấp toàn bộ dụng cụ y tế và đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Phối hợp với khoa Dược, khoa Sinh hóa - Vi sinh và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

Phối hợp với khoa Sinh hóa - Vi sinh lên kế hoạch và tiến hành cấy khuẩn các vị trí quan trọng tại các đơn vị đột xuất và định kỳ. Đảm bảo môi trường an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng về KSNK.

Đào tạo, nâng cao kiến thức về Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho nhân viên y tế và cho tuyến dưới.

Hằng năm có đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học về  lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

5.3. Thành tựu đạt được

- Xây dựng và bước đầu ứng dụng phần mềm Google form vào hoạt động giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế, xử lý dụng cụ, xử lý đồ vải.... 

- Nhiều năm liền tập thể khoa đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc  và có nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, giấy khen của Công đoàn ngành.

6. Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau

- Nâng cao năng lực chuyên môn CBVC để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành y tế và lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Phối hợp phòng Đào tạo & chỉ đạo tuyến tổ chức đào tạo, tập huấn KSNK cho NVYT trong bệnh viện và các bệnh viện tuyến dưới.

- Giám sát chặt chẽ tuân thủ thực hành các quy trình  kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Giám sát, phát hiện và theo dõi các ca nhiễm khuẩn bệnh viện, kịp thời đưa ra các biện pháp can thiệp.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa./.

 

Một số hình ảnh hoạt động của khoa


Sinh hoạt khoa học theo các chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn

Hướng dẫn mạng lưới viên KSNK giám sát ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện