Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức các khoa phòng hiện tại gồm: 33 khoa phòng gồm: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kế hoạch - Tổng hợp, phòng Vật tư thiết bị y tế, phòng Điều dưỡng. Các khoa trong Bệnh viện gồm : khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nội tổng hợp, khoa Nội Tim mạch - Bảo vệ sức khỏe cán bộ, khoa Ngoại Tổng hợp, Khoa Ngoại Chấn thương, Khoa Sản, Khoa Nhi, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Mắt, khoa Răng - Hàm - Mặt, khoa Tai - Mũi - Họng, khoa Dược, khoa Truyền nhiễm, Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu, khoa Da liễu, khoa Hỗ trợ sinh sản, khoa Giải phẫu bệnh, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Huyết học truyền máu, khoa Sinh hóa - Vi sinh. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hiện nay, Bệnh viện đang  kiện toàn 3 phòng chức năng là phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện, phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo tuyến, phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng. Sau quá trình phấn đấu lớn mạnh về mọi mặt, nên từ tháng 10 năm 2015, Bệnh viện chính thức được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là Bệnh viện hạng I và hiện nay là Bệnh viện vệ tinh về chuyên ngành phụ sản của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và chuyên ngành nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương

Cán bộ viên chức trong biên chế của Bệnh viện là 498, bao gồm 101 bác sĩ, trong đó có 8 bác sĩ chuyên khoa cấp II và 8 bác sĩ đang học chuyên khoa cấp II, 37 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 6 thạc sĩ; 5 dược sĩ  (trong đó 02 dược sĩ chuyên khoa cấp I), 22 cử nhân, kỹ sư; còn lại là cao đẳng, trung học và trình độ khác.  Các cán bộ viên chức của Bệnh viện được đào tạo cơ bản, có ý thức chính trị, tư tưởng lập trường vững vàng, có y đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, triển khai thực hiện được nhiều kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt được đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý bệnh viện, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành khoa, phòng. Nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ viên chức Bệnh viện đã áp dụng nhiều hình thức đào tạo như đào tạo theo chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo như chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, thạc sĩ, đào tạo tại các trung tâm y khoa lớn, đào tạo dài hạn, ngắn hạn theo nhóm kỹ thuật, đào tạo theo dự án, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại chỗ, tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chẩn.

Share: