Khoa dược

Khoa Dược - Bệnh viện A Thái Nguyên ra đời ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện. Hiện nay, Khoa  có tổng số cán bộ, nhân viên là 23 người.

Ngoài việc đáp ứng đầy đủ và đảm bảo chất lượng thuốc, sinh phẩm, hóa chất cho việc khám chữa bệnh trong bệnh viện theo quy định, khoa Dược còn tham gia tích cực quá trình quản lý thuốc, sinh phẩm y tế, hóa chất từ khi nhập về kho dược cho đến khi sử dụng và quyết toán. 

Những năm gần đây, khoa Dược quan tâm nhiều đến công tác dược lâm sàng nhằm hỗ trợ đắc lực cho các khoa lâm sàng trong việc sử dụng thuốc. Đồng thời tăng cường công tác cảnh giác dược: Cập nhật thông tin thuốc thường xuyên tới bác sỹ; thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân; đẩy mạnh hoạt động theo dõi tác dụng có hại của thuốc (ADR). Từ năm 2011, theo Thông tư 15/2011-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, khoa Dược xây dựng và quản lý nhà thuốc tại khu vực phòng khám Bệnh viện đảm bảo cung cấp thuốc có chất lượng với giá cả hợp lý cho các đối tương người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện theo yêu cầu cá nhân.