Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc trong hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện

Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc trong hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện

  • admin
  • 22/08/2021

Ngày 22/7/2021, Bộ Y tế chính thức ban hành quyết định về mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc trong hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện. Mẫu phiếu này sẽ giúp các dược sĩ lâm sàng ghi nhận các vấn đề liên quan thuốc, ý kiến tư vấn của người làm công tác dược lâm sàng và ý kiến của người kê đơn. Ngoài ra, mẫu phiếu sau khi có phân tích sử dụng thuốc… [...]

Đọc tiếp