Tải file đính kèm: File đính kèm

Ngày 22/7/2021, Bộ Y tế chính thức ban hành quyết định về mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc trong hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện. Mẫu phiếu này sẽ giúp các dược sĩ lâm sàng ghi nhận các vấn đề liên quan thuốc, ý kiến tư vấn của người làm công tác dược lâm sàng và ý kiến của người kê đơn. Ngoài ra, mẫu phiếu sau khi có phân tích sử dụng thuốc còn được lưu trong bệnh án và khoa dược/bộ phận dược lâm sàng (bản giấy hoặc bản điện tử với các cơ sở y tế đang thực hiện bệnh án điện tử).

Ngày 22/7/2021, Bộ Y tế chính thức ban hành quyết định về mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc trong hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện. Mẫu phiếu này sẽ giúp các dược sĩ lâm sàng ghi nhận các vấn đề liên quan thuốc, ý kiến tư vấn của người làm công tác dược lâm sàng và ý kiến của người kê đơn. Ngoài ra, mẫu phiếu sau khi có phân tích sử dụng thuốc còn được lưu trong bệnh án và khoa dược/bộ phận dược lâm sàng (bản giấy hoặc bản điện tử với các cơ sở y tế đang thực hiện bệnh án điện tử).

Thông tin chi tiết của quyết định xem tại file đính kèm.

Biên soạn: Tổ Dược lâm sàng – Khoa dược – Bệnh viện A Thái Nguyên

 

Share:

Tin bài liên quan