THÔNG TIN LIÊN HỆ

BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đường Quang Trung – Phường Thịnh Đán – TP Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3 846 112 Fax: (0280) 3 648 958