TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 210/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Sản phụ khoa Tâm An 24/03/2020
2 212/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 24/03/2020
3 746/SYT-NVY V/v hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh 23/03/2020
4 732/SYT-QLHNYD V/v thực hiện đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 20/03/2020
5 689/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 18/03/2020
6 701/SYT-NVY V/v thực hiện giám sát và phòng, chống COVID-19 theo Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế 18/03/2020
7 208/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 18/03/2020
8 691/SYT-QLHNYD v/v đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán 18/03/2020
9 205/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 17/03/2020
10 203/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 12/03/2020
11 200/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 11/03/2020
12 196/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược 10/03/2020
13 197/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 10/03/2020
14 198/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” 10/03/2020
15 192/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 06/03/2020
16 578/SYT-KHTC V/v thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật 05/03/2020
17 575/SYT-TCCB Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Thái Nguyên 05/03/2020
18 189/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược 04/03/2020
19 515./SYT-VP Thông báo v/v phân công lịch trực thứ bảy, chủ nhật của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn Cơ quan văn phòng Sở y tế tháng 3 năm 2020 28/02/2020
20 500/SYT-QLHNYD CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC 27/02/2020
21 501/SYT-NVY CÔNG BỐ Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cố định Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Sông Công 27/02/2020
22 176/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược 25/02/2020
23 173/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề KCB 25/02/2020
24 463/SYT-VP V/v không tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 24/02/2020
25 464/SYT-VP V/v không tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 24/02/2020
756 bản ghi được tìm thấy