TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 680/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế tỉnh TN   05/09/2019
2 2013/SYT-TCCB Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 vào làm việc tại TTYT Sông công năm 2019   05/09/2019
3 674/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   05/09/2019
4 681/QĐ-SYT V/v công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở y tế tỉnh TN   05/09/2019
5 675/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   04/09/2019
6 676/QĐ-SYT Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh   04/09/2019
7 1923/QĐ-SYT V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ( vòng 1) vào làm việc tại TTYT TP Sông Công   04/09/2019
8 672/QĐ-SYT V/v công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở y tế TN   04/09/2019
9 663/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc   30/08/2019
10 585/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược   30/08/2019
11 1962/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm   29/08/2019
12 661/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”   29/08/2019
13 659/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược   28/08/2019
14 1950/SYT-NVY V/v tăng cường công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở KCB dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9   28/08/2019
15 648/QĐ-SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược   27/08/2019
16 1946/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3780/QĐ-BYT của Bộ Y tế   27/08/2019
17 645/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược   23/08/2019
18 1914/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm   23/08/2019
19 1913/SYT-NVD V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm   23/08/2019
20 643/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược   21/08/2019
21 642/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”   21/08/2019
22 641/QĐ-SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược   21/08/2019
23 1894/SYT-QLHNYD V/v các cơ sở KCB đã được Sở y tế TN cấp giấy phép hoạt động trong tháng 7 năm 2019   21/08/2019
24 630/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám Nha khoa ViTop – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nha khoa Quốc tế AdcDental   16/08/2019
25 623/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc   16/08/2019
653 bản ghi được tìm thấy