TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 5768/BYT-KCB triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ 23/10/2020
2 1647/CĐ-BYT CÔNG ĐIỆNVề việc triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt 18/10/2020
3 15966/QLD-CL V/v công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 10) 16/10/2020
4 1625/CĐ-BYT Dự thảo Công điện của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố khu vực Trung Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung về việc triển khai công tác y tế ứng phó ảnh hưởng của bão só 7 và mưa lũ. 14/10/2020
5 4290/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025 13/10/2020
6 35/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Ecopath Việt Nam 09/10/2020
7 1794/MT-LĐ Công bố các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị BNN 08/10/2020
8 11/VBHN-BYT Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư số 12/2020/TT-BYT và Thông tư số 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP). 06/10/2020
9 1778/MT-LĐ Tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ 05/10/2020
10 383/BH điều chỉnh Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và đề xuất xây dựng Kế hoạch năm 2021 01/10/2020
11 4132/QĐ-BYT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ 01/10/2020
12 4128/QĐ-BYT Ban hành tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa 30/09/2020
13 1297/KCB-NV V/v đăng tải dự thảo Thông tư để xin ý kiến góp ý 28/09/2020
14 5062/BYT-TCCB VV xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập 23/09/2020
15 4070/QĐ-BYT Quyết định Về việc ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa 23/09/2020
16 620/CNTT-THKCB V/v Mời tham dự và dự thảo báo cáo tại Hội nghị Chuyển đổi số y tế quốc gia 22/09/2020
17 4042/QĐ-BYT Về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 21/09/2020
18 4995/BYT-DP Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam 20/09/2020
19 698/TCCB Vv đăng tải dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập 17/09/2020
20 756/TTRB-P1 V/v triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ATTP đảm bảo thực hiện mục tiêu kép về phòng, chống dịch và bảo đảm ATTP, đẩy mạnh phát triển KT-XH 16/09/2020
21 3918/QĐ-BYT Quyết định bổ nhiệm Giám định viên Pháp y tâm thần bs Huy TTPYTT Miền Trung 11/09/2020
22 145/TTRB-P3 Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc” và “cơ sở bán lẻ thuốc”, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; quản lý chất lượng th 11/09/2020
23 3906/QĐ-BYT Về việc thành lập Ban biên soạn hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 10/09/2020
24 768/PC Đề nghị phê duyệt dự toán 10/09/2020
25 4774/BYT-PC V/v đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư 08/09/2020
1888 bản ghi được tìm thấy