TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 2395/QĐ-BYT Quyết định công nhận bệnh viện đạt Tiêu chí “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”. 14/05/2021
2 2394/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt “Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và vận hành Ngân hàng sữa mẹ”. 14/05/2021
3 41/QĐ-TTRB Quyết định thanh tra bổ sung các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại TP. Hà Nội. 12/05/2021
4 9/QĐ-XPVPHC V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA. 11/05/2021
5 8/QĐ-XPVPHC V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại ASIAPHARMACY 11/05/2021
6 3836/CV-BCĐ Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, khu CN 10/05/2021
7 628/CĐ-BYT Về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối 10/05/2021
8 3846/CV-BCĐ V/v hỗ trợ khảo sát, kết nối hệ thống camera tại các cơ sở cách ly tập trung 10/05/2021
9 2305/QĐ-BYT Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế. 07/05/2021
10 2263/QĐ-BYT Về việc ban hành danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký 07/05/2021
11 272/TTMS-NVD v/v thông tin các thuốc BDG tổ chức đàm phán giá đợt 1 06/05/2021
12 4976/QLD-CL V/v công bố Đợt 34 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng 06/05/2021
13 3740/BYT-TB-CT danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu 06/05/2021
14 597/CĐ-BCĐ V/v thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 05/05/2021
15 264/TTMS-NVD V/v báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc danh mục ĐTTTQG ĐPG Quý I/2021 05/05/2021
16 600/CĐ-BCĐ Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9 05/05/2021
17 2244/QĐ-BCĐQG áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung 05/05/2021
18 583/CV-BCĐ Công điện về việc thực hiện nghiêm các biên pháp phòng chống dịch COVID-19 02/05/2021
19 255/MT-LĐ Tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. 29/04/2021
20 2060/QĐ-BYT Kiện toàn danh sách công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế 29/04/2021
21 2022/QĐ-BYT Quyết định ban hành “Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2” 28/04/2021
22 307/TTRB-P1 Công văn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 27/04/2021
23 2019/QĐ-BYT công bố danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025 27/04/2021
24 564/CĐ-BYT Về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 27/04/2021
25 19/TB-TTMS Thông báo danh sách các ứng viên có đủ ĐK và các ứng viên không đủ ĐK dự tuyển vòng 2 của Trung tâm 26/04/2021
2035 bản ghi được tìm thấy