TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 1263/CĐ-BYT Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 11/08/2020
2 3492/QĐ-BYT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 08/08/2020
3 1248/CĐ-BYT Về việc tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương 07/08/2020
4 3486/QĐ-BYT Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2” 07/08/2020
5 1242/CĐ-BYT Công điện của Bộ Y tế gửi UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Nam Định, UBND tỉnh Thái Bình về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh, thành phố 06/08/2020
6 4208/BYT-VPB1 V/v hoãn tổ chức giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 06/08/2020
7 1231/CĐ-BYT Về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 05/08/2020
8 1234/CĐ-BYT Về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 05/08/2020
9 4199/BYT-VPB1 V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone 05/08/2020
10 4163/BYT-VPB1 V/v hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19 04/08/2020
11 1224/CĐ-BCĐ Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 04/08/2020
12 201/GM-KCB Tham dự Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai đề án Khám, chữa bệnh từ xa 03/08/2020
13 4109/BYT-DP V.v thực hiện xét nghiệm COVID-19 01/08/2020
14 1009/KCB-QLCL-CĐT Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 31/07/2020
15 1182/CĐ-BYT CÔNG ĐIỆN về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố 31/07/2020
16 493/AIDS-ĐT Báo cáo tồn kho thuốc ARV nguồn CTMT YT-DS 30/07/2020
17 1176/CĐ-BYT Về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 30/07/2020
18 3365/QĐ-BYT Về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng 30/07/2020
19 1164/CĐ-BCĐQG Công điện của Ban Chỉ đạo gửi UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP. Đà Nẵng về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại Quảng Nam 29/07/2020
20 3982/BYT-DP V/v thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-Cov-2 27/07/2020
21 3981/BYT-DP V.v giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 27/07/2020
22 1151/CV-BCĐQG Công điện về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi 26/07/2020
23 3966/BYT-VPB1 tăng cường phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 25/07/2020
24 3961/CV-BCĐ Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 25/07/2020
25 3334/QĐ-BYT Về việc thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng 25/07/2020
1852 bản ghi được tìm thấy