Trẻ 1 đến 2 tháng đi ngoài nhiều lần và có chất nhầy là biểu hiện của bệnh gì?

Câu hỏi:

Thưa bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi trẻ 1 đến 2 tháng đi ngoài nhiều lần và có chất nhầy là biểu hiện của bệnh gì? Khi trẻ bị đi ngoài nhiều lần và có chất nhầy thì em nên làm gì để con mau khỏi bệnh ạ?

Trả lời:

Share:

Câu hỏi tư vấn mới