Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa gia đoạn 2021 – 2030, để triển khai hiệu quả dự án khoa học và công nghệ “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý tinh gọn (LEAN) kết hợp Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 tại các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; trong 2 ngày 21 và 23/11/2023, Bệnh viện A Thái Nguyên phối hợp với Viện nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số tổ chức Khảo sát thực trạng và đào tạo nhận thức chung về Hệ thống quản lý tinh gọn Lean trong bệnh viện nhằm đánh giá thực trạng về Hệ thống quản lý tinh gọn Lean và Hệ thống quản lý năng lực, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 tại các Khoa/Phòng trong bệnh viện A. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa/phòng cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác tại bệnh viện.

Toàn cảnh lớp đào tạo về Hệ thống quản lý tinh gọn Lean trong bệnh viện A

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên thuộc Viện nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số, 100% cán bộ quản lý và cán bộ, nhân viên đang công tác tại các khoa phòng của Bệnh viện A tham gia lớp đào tạo được chia sẻ, cập nhật với các nội dung gồm: Tổng quan về Hệ thống quản lý tinh gọn (LEAN) cho cơ sở y tế; Các nguyên tắc trong LEAN bệnh viện; Các công cụ và các bước triển khai LEAN bệnh viện; Case study áp dụng LEAN trong các cơ sở y tế.

ThS. Đỗ Tuấn Long - Chuyên gia tư vấn Viện nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số trao đổi tại lớp đào tạo

Thông qua buổi đào tạo góp phần trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản Hệ thống quản lý tinh gọn (LEAN) trong bệnh viện. Áp dụng những kiến thức này sẽ giúp các khoa phòng chủ động rà soát thực trạng hoạt động tại bệnh viện, các quy trình làm việc để phát hiện “những công việc không tạo ra giá trị”. Từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến quá trình hoạt động, giảm lãng phí, rút ngắn thời gian làm việc và nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Cũng chính là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại những dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân.

Hà Linh, Kim Dung (P.CTXH)

Share:

Tin bài liên quan