Nâng cao chất lượng bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lãnh đạo bệnh viện và toàn thể các khoa, phòng, các đơn vị và toàn thể cán bộ viện chức bệnh viện. Tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên bệnh viện, phù hợp với khả năng, điều kiện của bệnh viện.

      Năm 2019, Bệnh viện A Thái Nguyên tiếp tục xây dựng đề án Cải tiến chất lượng (CTCL) bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.

          Nội dung của đề án 2019:

          - Tiếp tục phát huy các tiêu chí đã đạt được của năm 2018;

          - Hoàn thiện các quy trình chuyên môn và quản lý ở các khoa phòng. Đặc biệt là các quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị.

          - Tiếp tục thực hiện thực hành 5S và nâng cao công tác giám sát thực hiện 5S, cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

          - Tăng cường các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn NB.

          - Tăng cường công tác báo cáo và quản lý sự cố y khoa. Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các sự cố thường gặp và đề xuất biện pháp can thiệp

         - Tăng cường các biện pháp cải tiến sự hài lòng người bệnh: Giảm thời gian chờ khám; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị; nâng cao chất lượng dịch              vụ…

          - Nâng cao năng lực hệ thống Quản lý chất lượng bệnh viện.

      Sau 5 năm áp dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, mức điểm chấm hàng năm đều năm sau cao hơn năm trước, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Bệnh viện cam kết sẽ từng bước đổi mới mang lại niềm tin, sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.

Bs Nguyễn Thị Quyết - Phòng QLCL

 

Share:

Tin bài liên quan