Chất lượng: Cam kết chất lượng dịch vụ

Với vị thế là một bệnh viện lớn của một tỉnh trung tâm vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, trong những năm tiếp theo, Bệnh viện sẽ phấn đấu  trở thành một Bệnh viện đa khoa đồng bộ, hiện đại mang tầm khu vực, phát triển mạnh, chuyên sâu các lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa. Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ thực hiện một số giải pháp sau: thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ viên chức toàn bệnh viện, nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của nhân dân; xây dựng và chuẩn hóa các quy trình quản lý và quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tăng quy mô giường bệnh. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư và phát triển; thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Share: