Kỹ thuật cao

Kỹ thuật cao

  • quantri1
  • 19/02/2016

KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM (IVF) KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM (IVF) KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO (IUI) PHẪU THUẬT NỘI  SOI CẮT TỬ CUNG DO U XƠ TRONG PHỤ  KHOA PHẪU THUẬT NÔI SOI MỞ THÔNG, TẠO HÌNH VÒI TRỨNG KỸ THUẬT GIẢM ĐAU TRONG ĐẺ ( ĐẺ KHÔNG ĐAU) CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN NON THÁNG CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN NON THÁNG NỘI… [...]

Đọc tiếp