TRA CỨU VĂN BẢN

TT Số văn bản Tên văn bản/Trích yếu Ban hành
1 477/BVA-TCKT " Phiếu cung cấp thông tin " 23/07/2020
2 Default " Đề án: Liên doanh liên kết đặt máy cắt lớp vi tính 32 lát cắt tại Bệnh viện A Thái Nguyên " 23/07/2020
3 Default " Curriculum Vitae " 23/07/2020
4 Default " Phiếu thông tin " 23/07/2020
5 Default " Cấu hình tham khảo docx " 23/07/2020
6 1/BCCL-BVA Báo cáo công tác cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2019 15/11/2019
6 bản ghi được tìm thấy