Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện A lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Bệnh viện A Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn cơ sở trong thời gian tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngày 11/3, Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện lần thứ XXII và tiến tới Đại hội XV Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Bác sĩ CKII Hà Hải Bằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Trương Mạnh Hà – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cùng các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn và 150 đại biểu tham dự.

Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện A khóa XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra mục tiêu thực hiện là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đoàn viên và người lao động về thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước như: 100% đoàn viên được tập huấn Quy tắc ứng xử của Bộ Y tế quy định và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của đối tượng đến khám chữa bệnh; Cải tiến chất lượng bệnh viện, xây dựng "Bệnh viện xuất sắc toàn diện"; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; "Thực hiện tốt 12 điều Y đức"; Phong trào “Học tập, NCKH, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và phát triển ngành Y tế”; Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ bệnh viện góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn bệnh viện thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động, quan tâm giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên công đoàn ốm đau. Trong nhiệm kỳ BCH Công đoàn đã vận động xây dựng quỹ trợ giúp khó khăn, trong nhiệm kỳ đã trợ cấp cho 55 đoàn viên công đoàn; giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp 26 đoàn viên ưu tú vào Đảng… Thành tích đạt được của nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện A hàng năm được nhận bằng khen của Công đoàn Ngành, của LĐLĐ Tỉnh và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu và chỉ đạo đại hội đồng chí Vũ Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế đã ghi nhận những thành tích Công đoàn đã làm được trong thời gian qua và định hướng công tác Công đoàn bệnh viện trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ trong thời gian tới. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC - NLĐ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bệnh viện trong sạch, vững mạnh thông qua các giải pháp như:

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ.

- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện tốt 5 phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa thể thao, chăm lo đời sống tinh thần CNVCLĐ...

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Phấn đấu hàng năm có trên 90% các tổ công đoàn đạt vững mạnh; Không có tổ công đoàn yếu kém. Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc…

Đại hội Công đoàn Bệnh viện A Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp, đại hội bầu ra BCH công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí và bầu 14 đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên. Đây thực sự là diễn đàn để đoàn viên Công đoàn bệnh viện tham gia bàn bạc góp sức cùng toàn thể đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn Bệnh viện A Thái Nguyên:

Toàn cảnh Đại hội

Bác sĩ CKII Hà Hải Bằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí Lãnh đạo công đoàn cấp trên, Đảng ủy, Đoàn thanh niên bệnh viện tặng hoa chúc mừng BCHCĐ khóa mới

               Hà Linh, Hoàng Tú (Bệnh viện A Thái Nguyên)

Share:

Tin bài liên quan