Nhằm cung cấp kiến thức về An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế đang tham gia công tác tại Bệnh viện, góp phần xây dựng môi trường làm việc đảm bảo tiêu chí về Sức khỏe – An toàn – Môi trường, tiến tới nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, trong 2 ngày 26-27/4/2023, Bệnh viện A Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm trợ giúp người lao động – Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp đào tạo, tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 cho hơn 50 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách an toàn vệ sinh lao động của Bệnh viện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp các nội dung cơ bản về Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Luật lao động; một số chế độ chính sách liên quan đến người lao động nói chung, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ và chế độ chính sách cho nhân viên y tế; tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ trong các cơ sở y tế; công tác tự kiểm tra, đánh giá, báo cáo, thống kê tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại; phương pháp cải thiện điều kiện lao động…

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật ATVSLĐ trong bệnh viện; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần vào sự phát triển bền vững của bệnh viện.

Kết thúc tập huấn, các học viên phải hoàn thành bài kiểm tra để đánh giá và cấp chứng nhận về An toàn vệ sinh lao động.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

  

 

    

 

 

Hà Linh, Mạnh Hùng (Phòng CTXH)

 

Share:

Tin bài liên quan