Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho tất cả thành viên của Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện, từ ngày 25/4 đến 28/4/2023 Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện năm 2023.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên là các bác sỹ, điều dưỡng của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã triển khai công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2023 bao gồm các nội dung: Hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; Vệ sinh tay trong phòng ngừa NKBV; Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa phơi nhiễm cho NVYT; Khử khuẩn - tiệt khuẩn dụng cụ y tế; Quy định về quản lý chất thải y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện; Triển khai QĐ 1526/QĐ-BYT Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn vết mổ; Hướng dẫn thực hành Kiểm soát nhiễm khuẩn…

Trao đổi tại lớp tập huấn này, ĐDCKI Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết: Việc đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện rất quan trọng. Do vậy, cần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kiểm soát nhiễm khuẩn như nơi để đồ đã khử khuẩn tại các khoa, xử lý đồ bẩn, phương tiện vệ sinh, hệ thống xử lý nước sinh hoạt, nước thải... Đồng thời phải duy trì phương tiện kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản phục vụ công tác vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ, đồ vải…

Lớp tập huấn đã cung cấp, cập nhật các kiến thức cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn, nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho nhân viên y tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

 

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Hà Linh, Mạnh Hùng (Phòng CTXH)

 

Share:

Tin bài liên quan