Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

  • habva
  • 05/07/2022

Thực hiện Công văn số 51/UBND-NC của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện một… [...]

Đọc tiếp
Quyết định 1226/QĐ-BYT:  Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng,  xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 1226/QĐ-BYT:  Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng,  xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  • habva
  • 20/05/2022

 Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng,  xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh [...]

Đọc tiếp