Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Tham dự có các cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ bệnh viện.

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc bệnh viện Đỗ Minh Thịnh yêu cầu cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần học tập, quán triệt sâu sắc việc triển khai thực hiện học tập và làm theo những nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

      Tại hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo thành ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

      Hội nghị đã thảo luận thông qua chương trình hành động, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của các cấp ủy. Sau đợt triển khai học tập, quán triệt, các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và các đảng viên phải viết thu hoạch cá nhân.

      Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8 giúp đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

BsCKII. Nguyễn Thị Quyết

Phòng QLCL – Bệnh viện A Thái Nguyên

 

 

Share:

Tin bài liên quan