Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 về Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Về cách tiếp cận, quy trình xây dựng Danh mục áp dụng theo khuyến cáo phát triển cơ sở dữ liệu tương tác thuốc được các chuyên gia trên thế giới đề xuất. Bằng chứng y văn của các cặp tương tác được rà soát, tổng hợp, phân tích kỹ lưỡng từ các nguồn tài liệu thông tin thuốc uy tín. Danh mục cũng được lĩnh hội những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia dược lý - dược lâm sàng tại các trường Đại học Y, Dược và các bệnh viện lớn trên cả nước, để để đưa ra khuyến cáo xử trí phù hợp với thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Đây sẽ là nguồn tài liệu chuyên môn hữu ích cho các cán bộ y tế trong việc phát hiện, cảnh báo, xử trí và dự phòng hậu quả của tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Tài liệu này cũng có thể sử dụng tra cứu, tham khảo trong đào tạo cho nhân viên y tế về Tương tác thuốc và quản lý Tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng.

Chi tiết danh mục xin xem chi tiết tại đây

 

Share:

Tin bài liên quan