Tiêu chuẩn ISO 15189 được tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Đây là tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y tế. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và ISO 9001, ngoài ra bổ sung thêm các yêu cầu riêng về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực thử nghiệm y tế. Tiêu chuẩn ISO 15189 là hệ thống tiêu chuẩn giúp các phòng xét nghiệm y tế nâng cao năng lực quản lý về chất lượng cũng như tăng mức độ tin cậy trong kết quả xét nghiệm, chẩn đoán. Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Tổ chức ISO đã chính thức ban hành phiên bản thứ 4 của tiêu chuẩn là ISO 15189:2022 để thay thế cho phiên bản thứ 3 là ISO 15189:2012.

Thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa gia đoạn 2021 – 2030, để quá trình triển khai dự án “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý tinh gọn (LEAN) kết hợp Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 tại các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Bệnh viện A Thái Nguyên phối hợp với Viện nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số tổ chức lớp “Đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022” trong hai ngày 15 và 17/11/2023 nhằm nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho cán bộ bệnh viện tiếp cận, nắm được các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác của Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2022. Dự và chỉ đạo có BSCKII. Hà Hải Bằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện cùng đại diện lãnh đạo các khoa/phòng bệnh viện.

BSCKII. Hà Hải Bằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu và chỉ đạo lớp đào tạo

Toàn cảnh lớp học cập nhật xây dựng Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO 15189:2022

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên thuộc Viện nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số, 100% cán bộ, nhân viên đang công tác tại các khoa Xét nghiệm và cán bộ quản lý các khoa phòng của Bệnh viện A tham gia lớp đào tạo được chia sẻ, cập nhật với các nội dung gồm: Tổng quan Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022; Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15189:2022; Quy trình thiết lập xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến liên tục và đánh giá công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15189:2022.

  

Chuyên gia tư vấn Lê Anh Hưng - Viện nghiên cứu Tổ chức và Kinh tế số trao đổi tại lớp đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên hiểu được tầm quan trọng của các thực hành chuẩn tại các khoa phòng của bệnh viện trong mối liên quan tổng thể với việc nâng cao chất lượng Phòng xét nghiệm; có thể xây dựng và duy trì tốt Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO 15189:2022, góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, đảm bảo kết quả xét nghiệm đạt độ tin cậy cao, chính xác, kịp thời phục vụ công tác khám, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Sau khóa học 100% cán bộ, nhân viên tham gia lớp học sẽ là những cán bộ nòng cốt trong việc xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Hà Linh, Mạnh Hùng (P.CTXH)

Share:

Tin bài liên quan