Ngày 09/01/2023, Quốc Hội đã ban hành Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15 với nhiều điểm mới liên quan đến cơ sở khám chữa bệnh, người hành nghề, khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ y tế…  Để đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện A Thái Nguyên nắm vững nội dung và quy định của Luật, đặc biệt là những nội dung mới so với Luật khám chữa bệnh năm 2009, trong 2 ngày 11 và 13/6/2024, Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn Luật khám chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Bác sĩ CKII. Nguyễn Đức Trường – Phó Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp giảng dạy tại lớp tập huấn.

  

Bác sĩ CKII. Nguyễn Đức Trường – Phó Giám đốc bệnh viện trực tiếp giảng dạy tại Lớp tập huấn

 Các học viên tham gia lớp tập huấn là Trưởng/Phó Khoa/Phòng, Điều dưỡng trưởng, toàn bộ bác sĩ và cán bộ nhân viên các phòng ban của bệnh viện. Tại lớp tập huấn, giảng viên đã cập nhật các quy định mới trong Luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 9-1-2023; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30-12-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31-12-2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế, Sở Y tế; hướng dẫn một số quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề…

  

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Cùng với quy trình chuyên môn, y đức, thái độ giao tiếp ứng xử, Luật khám chữa bệnh chính là căn cứ để các cơ sở y tế cũng như cán bộ nhân viên y tế bám sát thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện đã được cung cấp các kiến thức quan trọng giúp cho quá trình hành nghề được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Từ đó nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong hoạt động khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.

Hà Linh, Mạnh Hùng (Phòng CTXH)

Share:

Tin bài liên quan