Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên

Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên

  • admin
  • 01/01/2016

Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên được hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện A Thái Nguyên. Trải qua 50 xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Bệnh viện A thái Nguyên luôn phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị là: công tác khám, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe… [...]

Đọc tiếp
ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA XI

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA XI

  • admin
  • 25/09/2014

           Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố  Thái Nguyên, ngày 23/09/2014 Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung- Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Minh Thịnh - Bí thư… [...]

Đọc tiếp