Ngày 22/12, Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn bộ cán bộ, đảng viên của Bệnh viện tham gia nghiên cứu, học tập. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Nhàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên; Bác sĩ CKII. Hà Hải Bằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí Thường trực, BTV Đảng ủy, BGĐ, BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc.

Đ/c Ngô Thị Thanh Nhàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên

triển khai nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Bệnh viện được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đảng viên Đảng bộ Bệnh viện A Thái Nguyên học tập nội dung

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong bối cảnh toàn Bệnh viện đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Bệnh viện. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Bệnh viện, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Hà Linh – Kim Dung (P.CTXH)

Share:

Tin bài liên quan